Vážená pani ministerka školstva,

By | 13. septembra 2017

v mene členov Nových školských odborov Vám prajem veľa zdravia a úspechov. Váš úspech bude aj našim úspechom, hlavne však bude úspechom našich detí. Vieme, že Vaša pozícia bude neľahká. Ako zástupcovia vyše 1000 učiteľov združených v našich odboroch by sme Vás zároveň chceli požiadať o osobné stretnutie. Radi by sme Vám – ako ľudia… Read More »

V elektronickej podobe vediem, v papierovej uchovávam.

By | 3. septembra 2017

Budete aj tento rok v škole vypisovať katalógové listy žiakov s dokumentačným atramentom a pravítkom aj napriek tomu, že ich máme v elektronickej podobe v AscAgende? Opäť zabijete niekoľko hodín vypisovaním a škrtaním prázdnych koloniek z ľavého dolného rohu do pravého horného rohu? Jeden nemenovaný učiteľ (neprezradím o koho ide, lebo v žiadnom prípade nechce porušiť školské tajomstvo, teda… Read More »

Sociálny zmier?

By | 24. júla 2017

Nástupný plat učiteľa je na úrovni absolventa strednej školy. Priemerný plat učitela sa pohybuje pod hranicou 65% vysokoškolsky vzdelaného zamestnanca na Slovensku. Mnohým učiteľom končia v tomto období kreditové príplatky, čím prídu o 6% alebo 12% platu. Platové tabuľky nepedagogických zamestnancov sú pod hranicou minimálnej mzdy. V tomto čase je podpisovanie sociálneho zmieru do roku… Read More »

Podpora NŠO podaniu na Ústavný súd

By | 23. júna 2017

Vzhľadom k tomu, že Nové školské odbory dlhodobo poukazujú na nezákonný stav tarifných tabuliek nepedagogických zamestnancov v školstve v súvislosti s minimálnou mzdou, vítame iniciatívu nášho kolegu v parlamente Miroslava Sopka a podporujeme podanie v predmetnej veci na ústavný súd. Ľudia, ktorí sa starajú o naše deti, sú hanebne ponižovaní. Št… Prečo podanie na Ústavný… Read More »

Štrajk zamestnancov Volkswagenu

By | 20. júna 2017

Predsedníctvo Nových školských odborov podporuje štrajk zamestnancov Volkswagenu. Veríme, že opodstatnené požiadavky vybojujú, učíme sa a držíme  palce!

Podpora protikorupčnému pochodu

By | 19. mája 2017

Predsedníctvo Nových školských odborov podporuje iniciatívu študentov v boji proti korupcii na Slovensku. My učitelia dobre vieme, že čím je menší index korupcie v štáte, tým je viac peňazí na školstvo. Stačí sa pozrieť na škandinávske štáty, kde korupcia takmer neexistuje. S nevôľou sledujeme nevyriešené a neriešené korupčné kauzy na Slovensku. Podobne ako mladí ľudia… Read More »

Naše pripomienky k materiálu Učiace sa Slovensko

By | 25. apríla 2017

Pripomienky NŠO sme prezentovali v diskusii s autormi dokumentu za okrúhlym stolom. Diskusia bola veľmi všeobecná, taká popreskakovaná. V budúcnosti navrhujeme nediskutovať tak zoširoka /materiál je veľmi obsiahly/, ale venovať sa len určitým oblastiam.              Pripomienky Nových školských odborov /NŠO/                          … Read More »

Miniprieskum o elektronickej triednej knihe /EKT/

By | 15. apríla 2017

Ankety sa zúčastnilo 145 učiteľov na diskusnom FB fóre Akodalejučitel…. Zisťovali sme, aký názor majú učitelia na používanie, resp. prečo nepoužívajú EKT. Sumarizácia: 72% – tí čo používajú EKT vyslovili spokojnosť, EKT im umožňuje viac sa venovať v škole tomu podstatnému… žiakovi 18% – učitelia tvrdia, že na ETK nemajú na škole financie. 9% padá na… Read More »

Zákonná diskriminácia

By | 5. apríla 2017

Čítam pomaličky Zákonník práce a snažím sa porozumieť paragrafom.  Najmä paragrafu 120 /Minimálne mzdové nároky/, kde sa píše v odseku 4: „Sadzba minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň je násobkom hodinovej minimálnej mzdy pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín alebo minimálnej mzdy v eurách za mesiac, ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ustanovenej osobitným predpisom,… Read More »

Aliancia stredoškolákov

By | 3. apríla 2017

30. marca 2017 sa konala v Banskej Bystrici tretia Programová konferencia Aliancie stredoškolákov. Za našu organizáciu sa zúčastnil člen predsedníctva Ondrej Pastierik. Je pozitívne, že mladí ľudia nenechávajú svoju budúcnosť na náhodu a aktívne sa snažia zasiahnuť do smerovania spoločnosti. V NŠO sme pripravení im v tomto ich úsilí pomôcť. Viac o programovej konferecii sa dočítate… Read More »