Analýza rozporového konania k zákonu 597

By | 25. marca 2017

Dlhodobo podobné cieledohody o spolupráci, spoločné vyhlásenia, spoločne v štrajkoch,  na námestiach. Je len prirodzené, že na pripomienkovaní zákona 597 sa naše organizácie SKU a NŠO stretli v jednej rokovacej miestnosti a spoločne rozporovali pripravované zmeny v zákone.

 • spoločne sme v zásadných pripomienkach žiadali:
  • 6% HDP do školstva – pripomienka neakceptovaná
  • zjednotiť kompetencie riadenia a financovania verejných škôl a zariadení do pôsobnosti MŠVVaŠ SR – pripomienka neakceptovaná
  • 100% mzdového normatívu priamo školám – pripomienka neakceptovaná
  • zabezpečenie financovanie kapacít materských škôl – pripomienka neakceptovaná
  • dostatočné finančné krytie pre zamestnanie asistentov učiteľa a ďalších odborných zamestnancov na všetkých školách – pripomienka neakceptovaná
  • spresniť zákon – nahradenim spojenia „môže prideliť“ /financie/ slovom „pridelí“ – pripomienka neakceptovaná
  • aby školám, ktoré majú viac ako 20 žiakov so zdravotným znevýhodnením boli navýšené finančné prostriedky na školského špeciálneho pedagóga – pripomienka neakceptovaná
  • zohľadnenie vekovej štruktúry pedagogického zboru od 1. 9. 2017 – pripomienka neakceptovaná
 • stiahli sme pripomienky:
  • o kultúrnych poukazoch /predkladatelia nás ubezpečili, že posunú pripomienku ministerstvu kultúry/
  • o zmene názvu zákona /novelou sa názov zákona meniť nemôže/
  • o vytlačení triednej knihy na konci školského roku /vytlačenie je jednoduchšie ako overovanie elektronickým podpisom/
  • o výpočte normatívu pre školské kluby/boli sme ubezpečení, že objem peňazí sa nezmení a teda normatív bude automaticky vyšší/
  • o prednostnom prideľovaní financií na asistentov , tam kde už asistent bol /predkladatelia nám vysvetlili zámer kontinuity/
  • o dopracovaní tarifných tabuliek v súvislosti s dôchodkovým vekom /rieši iný zákon/
 • akceptované boli pripomienky
  • nezníženia finančného príspevku na záujmové vzdelávanie
  • dofinancovania CVČ

Celé znenie pripomienok NŠO nájdete tu:

Presadenie dôležitých zmien v školských zákonoch potrebuje podľa nás oveľa užšiu spoluprácu viacerých organizácií, či už odborových, alebo profesijných. My v NŠO sme na túto spoluprácu pripravení. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *